Char Sui Pork Cheung Fun
Char Sui Pork Cheung Fun
Ping Pong Shepherds Bush
Southern Terrace Westfield, Unit 1029 Ariel Way, London - W12 7SH
+442079525310