Flaming Phoenix Chicken Dumplings
Flaming Phoenix Chicken Dumplings
Ping Pong Covent Garden
23-24 Maiden Ln, London - WC2E 7NA
+442079522450